Eva Blahušová

Blahušová Eva

Specializace:
Strečink, Pilates, Core and Stretch
Doc. PhDr. Eva Blahušová CSc. - profil
 • Docentka pro obor „vyučování tělesné výchově“- FTVS UK
 • Habilitační práce „Moderní formy cvičení ve vysokoškolské tělesné výchově“ obhajoba na FTVS UK v roce 1991.
 • Kandidátka pedagogických věd (CSc.) – obor teorie tělesných cvičení – obhajoba na FTVS UK v roce 1978
 • Doktorka filosofie (PhDr.) - obhajoba na FTVS UK v roce 1980
 • Absolventka FTVS UK – učitelství 2. stupně – obor Tělesná výchova-čeština – 1972
 • Tříletý trenérský kurz se specializací ZRTV: džezgymnastika – FTVS UK 1982
 • Cvičitel 1. třídy ZRTV - od roku 1988
 • Tříměsíční stáž na University of British Columbia ve Vancouveru (Sport, Health and Physical Education Program) v roce 1997 (kurz Stott Pilates Mat exercise).
 • Roční stáž na Brigham Young University in Provo – Utah jako učitel (Department of Exercise Sciences-Wellness program) v letech 2000 – 2001 (Kurz Polestar´s Pilates Fitness program)
 • Druhý evropský kongres aerobiku v Curichu 1992
 • Druhá National Education Conference „Uniting Our Community“ Pilates Method Alliance (Setting the Standards for Pilates Education) – 3.- 5. května 2002
 • Členka IDEA od roku 1993
 • Členka Pilates Method Alliance USA od roku 2007.
 • Vedoucí komise rytmické gymnastiky ASPV ČR (1989-95)
 • Členka České olympijské akademie (1993) – „Propagace rytmické gymnastiky u široké veřejnosti“.
 • Od roku 2009 souhlasné stanovisko UNIFY (Unie fyzioterapeutů) k udělování kreditních bodů.
 • Zařazena do encyklopedie Who is Who v České republice.

Odborná a pedagogická praxe

 • Od roku 1980 odb. asistentka (resp. docentka) na katedře tělesné výchovy MFF UK – specializace aerobik, zdravotní tv, od roku 2001 Pilatesova metoda, Wellness poradna
 • Vedoucí komise rytmické gymnastiky ASPV ČR (1989-95)
 • Spoluzakladatelka soutěže Miss aerobik (jako vedoucí komise rytmické gymnastiky ČR) v roce 1995 a soutěže ve sportovním aerobiku 1997
 • Lektorka aerobiku, kalanetiky, Pilates na mezinárodních kongresech u nás i v zahraničí (Curych 1991, Atény 1993, Vieste-Itálie 2002).
 • Organizátorka mezinárodních kongresů aerobiku a wellness-fitness (s mezinárodní účastí) v Praze od roku 1991 dosud (jeden až dva kongresy ročně s účasí 150 až 200 instruktorů).
 • Lektorka Pilatesovy metody na školeních fyzioterapeutů, učitelů a studentů fyzioterapie FTVS UK, asistentů VŠ, instruktorů fitness (i zahraničních) od roku 2000 dosud.
 • pro firmu Pragoversa (pro pracovníky zařízení sociální péče pro seniory)
 • Vedoucí Wellness studia v Praze 1 (Jindřišská ul.) od roku 1990 - cvičení pro veřejnost (Kalanetika, Pilates, Aerobik, Fit bally atd.).
 • Instruktorka aerobiku a Pilatesovy metody a wellness consultant na BYU v Utahu 2000-2001.
 • Semináře Pilatesovy metody pro firmu Pragoversa (pro pracovníky zařízení sociální péče pro seniory)
 • Semináře pro fitness instruktory s odbornou náplní, která je čerpána z nejnovějších poznatků (spojení s Pilates Method Alliance) zahraničních odborných publikací, zejména fyzioterapeutů – například: Pilates 1, Pilates 2, Super Pilates, Pilates pro děti, Pilates pro seniory, Pilates pro rehabilitaci, Pilates pro sportovce, Pilates pro speciální populaci, Pilates na bolesti v zádech, Pilates na židli, Standing Pilates, Pilates na velkém míči, Pilates s gumou, Pilates jóga...) – od roku 2001 více než 90 jednodenních seminářů.
  Poznámka: Účastníci seminářů vždy obdrží odborný metodický materiál k probírané problematice (viz Příloha Metodické materiály)
 • Pobytové zájezdy pro veřejnost se cvičením aerobiku a Pilates (Itálie, Český ráj).

Publikační činnost

Autorka 39 odborných knih, učebních textů a metodických materiálů.

Další
 • Odborné články – časopisy Základní a rekreační tělesná výchova, Taneční listy, Tělesná výchova mládeže – více než 30 článků
 • Popularizační články v časopisech (Strečink, Kalanetika, Aerobik, Pilates, Posilování, Osobní trenér, Wellness, fitness a další) - časopisy Wellness, Fit pro život, Muscle and fitness, Fit styl a další – více než 300 článků.
 • Metodické materiály na školení ZRTV – nakladatelství Sportpropag (14 publikací)
 • Seriál cvičení v televizi (Strečink pro neslyšící - 10 dílů, ČT 2 1998), Pilates pro veřejnost (reportáže red. Žmolíka - 3 díly, ČT 1 2004)
 • Rozhovory - Radiožurnál – redaktoři Václav Žmolík, Aleš Procházka – opakované rozhovory o Pilatesově metodě cvičení - 2001, 2002.
 • Videokazety a DVD s různými formami cvičení (1990-2010) – materiály na školení Fitness instruktor