Cestovní pojištění

Generali Česká pojišťovna, a.s. - nové sazby od 1. 3. 2020

Nově nabízené typy pojištění zahrnují nulovou spoluúčast při stornu zájezdu (vrací se vše), pojištění právní ochrany, pojištění přerušení dovolené a pojištění nevyužité dovolené.

Podrobné podmínky o pojištění:

Vybrané typy pojištění s 0 % spoluúčastí:

Rozsah pojištění Rozsah 04 Rozsah 06 Rozsah 08
Územní platnost  Evropa  Svět
Typ cesty  rekreační sport
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8)
 28 28 73
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3)
314 502 976
  limity plnění
1. Pojištění storna cesty (0 % spoluúčast) 15 000 30 000 50 000
2. Pojištění přerušení cesty 20 000 20 000 20 000
3. Pojištění nevyužité dovolené 15 000 15 000  15 000
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby 3 000 000 3 000 000 10 000 000
5. Pojištění odpovědnosti občana:    
škody na zdraví 2 000 000 2 000 000 3 000 000
škody na věci 1 000 000  1 000 000 1 500 000
škody finanční 500 000 500 000 1 000 000
6. Pojištění cestovních zavazadel 20 000 20 000  50 000
7. Úrazové pojištění:      
trvalé následky úrazu 200 000 200 000 400 000
smrt následkem úrazu 100 000 100 000 200 000
doba nezbytného léčení 20 000 20 000 40 000
8. Pojištění právní ochrany 200 000 200 000 200 000

Vybrané typy pojištění s 20 % spoluúčastí

Rozsah pojištění Rozsah 09 Rozsah 10
Územní platnost Tuzemsko
Typ cesty rekreační sport
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8)
16 28
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3)
126 196
  limity plnění
1. Pojištění storna cesty (20 % spoluúčast) 5 000 10 000
2. Pojištění přerušení cesty - -
3. Pojištění nevyužité dovolené - -
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby - -
Pojiištění odpovědnosti občana:  
škody na zdraví 2 000 000 2 000 000
škody na věci 1 000 000 1 000 000
škody finanční 500 000 500 000
6. Pojištění cestovních zavazadel 10 000 10 000
7. Úrazové pojištění:    
trvalé následky úrazu 200 000 200 000
smrt následkem úrazu 100 000 100 000
doba nezbytného léčení 20 000 20 000
8. Pojištění právní ochrany - -

Připojištění přerušení cesty (COVID - karanténa v zahraničí):

Rozsah pojištění Rozsah 11 Rozsah 12
Územní platnost Evropa Svět
Sazba za osobu a pobyt 275  590
Horní hranice pojistného plnění 30 000 30 000

Pokud nabídnuté varianty pojištění nevyhovují, můžeme sjednat pojištění na míru na základě individuální kalkulace.

Pro tento případ nás prosím neváhejte kontaktovat