Cestovní pojištění

Nabídka cestovního pojištění

Generali Česká pojišťovna, a.s.

Komplexní pojištění: léčebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovědnost, repatriace, úmrtí, storno zájezdu

Tuzemské zájezdy

Pojištěný částka za osobu a den typ T1002024
Dospělý/dítě 10 Kč
Pojištění storna 75 Kč na pobyt
Plnění limit
Léčebné výlohy nepojištěno
Úraz ano
Doba nezbytného léčení 20 000 Kč
Trvalé následky 200 000 Kč
Smrt následkem úrazu 100 000 Kč
Odpovědnost za škodu nepojištěno
Škody na zdraví -
Škody na věci -
Finanční škoda -
Zavazadla ano
Za 1 pojistnou událost 10 000 Kč
Za 1 zavazadlo 5 000 Kč
Storno zájezdu 15 000 Kč
Spoluúčast při stornu zájezdu 20 %

 Turistické cesty

Pojištěný částka za osobu a den typ E1122224 (turistické Evropa) částka za osobu a den typ E1122225 (turistické Evropa) částka za osobu a den typ E1122226 (turistické Evropa) částka za osobu a den typ S1132227 (turistické Svět)
Dospělý/dítě 22 Kč 22 Kč 22 Kč 30 Kč
Pojištění storna 75 Kč na pobyt 100 Kč na pobyt 150 Kč na pobyt 250 Kč na pobyt
Plnění limit limit limit limit
Léčebné výlohy 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Úraz ano ano ano ano
Doba nezbytného léčení 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Trvalé následky 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
Smrt následkem úrazu 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Odpovědnost za škodu ano ano ano ano
Škody na zdraví 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Škody na věci 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Finanční škoda 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
Zavazadla ano ano ano ano
Za 1 pojistnou událost 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
Za 1 zavazadlo 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
Storno zájezdu 15 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 50 000 Kč
Spoluúčast při stornu zájezdu 20 % 20 % 20 % 20 %

 Sportovní cesty

Pojištěný částka za osobu a den typ E3122225 (sportovní Evropa) částka za osobu a den typ E3153247 (sportovní Evropa)
Dospělý/dítě 29 Kč 51 Kč
Pojištění storna 100 Kč na pobyt 250 Kč na pobyt
Plnění limit limit
Léčebné výlohy 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Úraz ano ano
Doba nezbytného léčení 20 000 Kč 40 000 Kč
Trvalé následky 200 000 Kč 400 000 Kč
Smrt následkem úrazu 100 000 Kč 200 000 Kč
Odpovědnost za škodu ano ano
Škody na zdraví 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Škody na věci 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Finanční škoda 500 000 Kč 500 000 Kč
Zavazadla ano ano
Za 1 pojistnou událost 10 000 Kč 20 000 Kč
Za 1 zavazadlo 5 000 Kč 5 000 Kč
Storno zájezdu 20 000 Kč 50 000 Kč
Spoluúčast při stornu zájezdu 20 % 20 %

Pojištění storna zájezdu nelze sjednat samostatně, vždy pouze v kombinaci s jiným pojištěním.

 

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s.

Klient Sazba za osobu a den
Dítě do 17 let 13 Kč
Dospělý do 69,99 let 19 Kč
Dospělý od 70 do 79,99 let 28 Kč
Dospělý od 80 let 57 Kč
Plnění Limit plnění
Zdravotní péče včetně repatriace a převozu 3 000 000 Kč
Neodkladné ošetření zubů 5 000 Kč

Všeobecné podmínky pojštění VZP ke stažení