Cestovní pojištění

Generali Česká pojišťovna, a.s. - nové sazby od 1. 3. 2020

Nově nabízené typy pojištění zahrnují nulovou spoluúčast při stornu zájezdu (vrací se vše), pojištění právní ochrany, pojištění přerušení dovolené a pojištění nevyužité dovolené.

Podrobné podmínky o pojištění:

Vybrané typy pojištění s 0 % spoluúčastí:

Rozsah pojištění Rozsah 04 Rozsah 06 Rozsah 08
Územní platnost  Evropa  Svět
Typ cesty  rekreační sport
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8)
 28 28 73
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3)
314 502 976
  limity plnění
1. Pojištění storna cesty (0 % spoluúčast) 15 000 30 000 50 000
2. Pojištění přerušení cesty 20 000 20 000 20 000
3. Pojištění nevyužité dovolené 15 000 15 000  15 000
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby 3 000 000 3 000 000 10 000 000
5. Pojištění odpovědnosti občana:    
škody na zdraví 2 000 000 2 000 000 3 000 000
škody na věci 1 000 000  1 000 000 1 500 000
škody finanční 500 000 500 000 1 000 000
6. Pojištění cestovních zavazadel 20 000 20 000  50 000
7. Úrazové pojištění:      
trvalé následky úrazu 200 000 200 000 400 000
smrt následkem úrazu 100 000 100 000 200 000
doba nezbytného léčení 20 000 20 000 40 000
8. Pojištění právní ochrany 200 000 200 000 200 000

Vybrané typy pojištění s 20 % spoluúčastí

Rozsah pojištění Rozsah 09 Rozsah 10
Územní platnost Tuzemsko
Typ cesty rekreační sport
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8)
16 28
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3)
126 196
  limity plnění
1. Pojištění storna cesty (20 % spoluúčast) 5 000 10 000
2. Pojištění přerušení cesty - -
3. Pojištění nevyužité dovolené - -
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby - -
Pojiištění odpovědnosti občana:  
škody na zdraví 2 000 000 2 000 000
škody na věci 1 000 000 1 000 000
škody finanční 500 000 500 000
6. Pojištění cestovních zavazadel 10 000 10 000
7. Úrazové pojištění:    
trvalé následky úrazu 200 000 200 000
smrt následkem úrazu 100 000 100 000
doba nezbytného léčení 20 000 20 000
8. Pojištění právní ochrany - -

Připojištění přerušení cesty:

Rozsah pojištění Rozsah 11 Rozsah 12
Územní platnost Evropa Svět
Sazba za osobu a pobyt 275  590
Horní hranice pojistného plnění 30 000 30 000

Pokud nabídnuté varianty pojištění nevyhovují, můžeme sjednat pojištění na míru na základě individuální kalkulace.

Pro tento případ nás prosím neváhejte kontaktovat

Generali Česká pojišťovna, a.s.

Komplexní pojištění: léčebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovědnost, repatriace, úmrtí, storno zájezdu

Ke stažení:

Tuzemské zájezdy

Typ pojištění T1002024 (tuzemsko)
Sazba za osobu a den 10 Kč
Sazba za osobu a pobyt 75 Kč na pobyt
  limity plnění
Úrazové pojištění  
Doba nezbytného léčení 20 000 Kč
Trvalé následky 200 000 Kč
Smrt následkem úrazu 100 000 Kč
Zavazadla  
Za 1 pojistnou událost 10 000 Kč
Za 1 zavazadlo 5 000 Kč
Storno zájezdu (spoluúčast 20 %) 15 000 Kč

Zahraniční zájezdy

Typ pojištění E1122224 (turistické Evropa) E1122225 (turistické Evropa) E1122226 (turistické Evropa) S1132227 (turistické Svět)
Sazba za osobu a den 22 Kč 22 Kč 22 Kč 30 Kč
Sazba za osobu a pobyt 75 Kč na pobyt 100 Kč na pobyt 150 Kč na pobyt 250 Kč na pobyt
  limity plnění
Storno zájezdu spoluúčast 20 % 15 000 20 000 30 000 50 000
Léčebné výlohy 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Úrazové pojištění  
Doba nezbytného léčení 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Trvalé následky 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
Smrt následkem úrazu 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Odpovědnost za škodu ano ano ano ano
Škody na zdraví 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Škody na věci 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Finanční škoda 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
Pojištění zavazadel ano ano ano ano
Za 1 pojistnou událost 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
Za 1 zavazadlo 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč

Pojištění storna zájezdu nelze sjednat samostatně, vždy pouze v kombinaci s jiným pojištěním.

VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s.

Klient Sazba za osobu a den
Dítě do 17 let 13 Kč
Dospělý do 69,99 let 19 Kč
Dospělý od 70 do 79,99 let 28 Kč
Dospělý od 80 let 57 Kč
Plnění Limit plnění
Zdravotní péče včetně repatriace a převozu 3 000 000 Kč
Neodkladné ošetření zubů 5 000 Kč

Ke stažení:

Všeobecné podmínky pojštění VZP