Cestovní pojištění

Generali Česká pojišťovna, a.s. - nové sazby od 1. 11. 2023

Pojištění s 0 % spoluúčastí Evropa, Svět:

Rozsah pojištění Rozsah 02 Rozsah 04 Rozsah 06 Rozsah 08
Územní platnost  Evropa  Svět
Typ cesty  rekreační sport
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8)
 28 28 28 73
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3)
425 545 870 1 690
  limity plnění
1. Pojištění storna cesty (0 % spoluúčast) 10 000 15 000 30 000 50 000
2. Pojištění přerušení cesty x 20 000 20 000 20 000
3. Pojištění nevyužité dovolené x 15 000  15 000  15 000
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby 3 000 000 3 000 000 3 000 000 10 000 000
5. Pojištění odpovědnosti občana:    
újma na zdraví 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000
škody na věci 1 000 000  1 000 000  1 000 000 1 500 000
škody finanční 500 000 500 000 500 000 1 000 000
6. Pojištění cestovních zavazadel 20 000 20 000  20 000 50 000
7. Úrazové pojištění:        
doba nezbytného léčení
20 000 20 000 20 000 40 000
trvalé následky úrazu 200 000 200 000 200 000 400 000
smrt následkem úrazu
100 000 100 000 100 000 200 000
8. Pojištění právní ochrany x 200 000 200 000 200 000

Pojištění s 20 % spoluúčastí Evropa, Svět:

Rozsah pojištění Rozsah 01 Rozsah 03 Rozsah 05 Rozsah 07
Územní platnost  Evropa  Svět
Typ cesty  rekreační sport
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8)
28 28 28 73
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3)
340 415 670 1 290
  limity plnění
1. Pojištění storna cesty (20 % spoluúčast) 10 000 15 000 30 000 50 000
2. Pojištění přerušení cesty x x 20 000 20 000
3. Pojištění nevyužité dovolené x x  15 000  15 000
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby 3 000 000 3 000 000 3 000 000 10 000 000
5. Pojištění odpovědnosti občana:    
újma na zdraví 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000
škody na věci 1 000 000  1 000 000  1 000 000 1 500 000
škody finanční 500 000 500 000 500 000 1 000 000
6. Pojištění cestovních zavazadel 20 000 20 000  20 000 50 000
7. Úrazové pojištění:        
doba nezbytného léčení
20 000 20 000 20 000 40 000
trvalé následky úrazu 200 000 200 000 200 000 400 000
smrt následkem úrazu
100 000 100 000 100 000 200 000
8. Pojištění právní ochrany x x 200 000 200 000

Pojištění s 20 % spoluúčastí tuzemsko

Rozsah pojištění Rozsah 09 Rozsah 10
Územní platnost Tuzemsko
Typ cesty rekreační sport
Sazba za osobu a den (bod 4 - 8)
16 16
+ Sazba za celý pobyt (bod 1 - 3)
180 280
  limity plnění
1. Pojištění storna cesty (20 % spoluúčast) 5 000 10 000
2. Pojištění přerušení cesty x x
3. Pojištění nevyužité dovolené x x
4. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby x x
Pojiištění odpovědnosti občana:  
škody na zdraví 2 000 000 2 000 000
škody na věci 1 000 000 1 000 000
škody finanční 500 000 500 000
6. Pojištění cestovních zavazadel 10 000 10 000
7. Úrazové pojištění:    
doba nezbytného léčení
20 000 20 000
trvalé následky úrazu
200 000 200 000
smrt následkem úrazu
100 000 200 000
8. Pojištění právní ochrany x x

K výše uvedeným poijištěním jsou definována zvláštní ujednání:

Již uhrazené pojištění je v případě zrušení zájezdu ze strany klienta nevratné.

Pokud nabídnuté varianty pojištění nevyhovují, můžeme sjednat pojištění na míru na základě individuální kalkulace.

Pro tento případ nás prosím neváhejte kontaktovat