Důležité informace CK CAPRO

Důležité informace CK CAPRO

Ke stažení: Důležité informace

Tento dokument je součástí Smluv o zájezdu (dále jen SZ) uzavíraných se zákazníky cestovní kanceláře CK CAPRO s.r.o., Jeremiášova 2581/2, 155 00 Praha 5, IČ 27629767 (dále jen CK), na základě kterých se zúčastní zájezdů pořádaných CK. Právní vztahy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) a zákonem č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů, na jejichž text v platném znění se tento dokument odkazuje.

Popisy ubytování

Přestože jsme se snažili typy jednotlivých ubytovacích jednotek v konkrétních ubytovacích zařízeních co možná nejpřesněji popsat, jsou i tak, ve výjimečných případech (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou, …), drobné odlišnosti možné a cestovní kancelář nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. Umístění klientů v apartmánech - hotelových pokojích je ve většině případů v kompetenci recepce ubytovacího zařízení a je malá možnost toto ovlivnit. V okrajové sezóně mohou ubytovací zařízení své služby omezit (změnit stravování formou švédských stolů na servírované, vypnout klimatizaci, nenapustit venkovních bazény apod.) Bary, kavárny, diskotéky a zařízení nabízející další doplňkové služby nemusí být v plném provozu. K dovolené patří i večerní zábava, což může způsobovat hluk do pozdních nočních hodin.

Obsazování lůžek

V případě, že klienti cestují sami, nabízíme u apartmánů nebo u tuzemských hotelů doplnění k jinému účastníkovi zájezdu nebo samostatný pokoj za doplatek, případně si může klient doplatit neobsazené lůžko v apartmánu. U zahraničních hotelů nabízíme pouze doplatek za ubytování v 1/1 pokoji. Doplnění do pokoje k jinému klientovi je možné pouze na základě předchozí domluvy v CK.

Bazény

Hoteloví hosté mají možnost využívat bazén, je-li součástí vybavení hotelu. U některých zařízení je též možné využívat bazén jiného hotelu, v případě, že je tato služba inzerována v katalogu. V tomto případě je vhodné, aby klienti využili též dalších služeb u bazénu, např. konzumace nápojů, lehkého občerstvení, zmrzliny. V prostoru u bazénu, stejně tak v dalších hotelových prostorách není zpravidla dovolena konzumace vlastního přineseného občerstvení.

Ne všechny bazény mají čistící a filtrační mechaniku, z tohoto důvodu se může stát, že je bazén vyprázdněn a vyčištěn (obvykle při vyšších teplotách). V některých zařízeních je obvyklé, že je bazén svým hostům k dispozici pouze v průběhu dne (nikoliv pozdě večer a během noci). Počet lehátek u hotelového bazénu neodpovídá počtu hotelových hostů.

Stavební činnost

V blízkosti ubytovacích zařízení je též možné, že bude v průběhu sezóny zahájena stavební činnost. Naše cestovní kancelář Vám v případě stížností na tuto skutečnost nemůže poskytnout slevu, ani jiné finanční zvýhodnění. V některých oblastech se stává, že po udělení stavebního povolení místními úřady začne stavba ze dne na den bez ohledu na to, zda je právě turistická sezóna a zda bude stavební činnost obtěžovat místní obyvatele a turisty. Není ani v našich silách ani v silách ubytovacího zařízení stavební činnost přerušit nebo jakýmkoliv způsobem omezit.

Závěrečný úklid

U většiny ubytování v apartmánech je již závěrečný úklid zahrnut v základní ceně zájezdu s výjimkou zájezdů do Itálie, kde může být vypsán i za povinný či fakultativní příplatek. Za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je zapotřebí zanechat kuchyňskou linku v absolutním pořádku včetně odmrazené lednice a provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše, umytí nádobí atd.

Kauce za apartmán

Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánu se ve zcela převážné většině případů na místě skládá vratná kauce, především jako jistina za neporušení jeho zařízení a vybavení. Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace a od konkrétního letoviska nebo ubytovací kapacity. V Itálii se kauce za apartmán pohybuje zpravidla v rozmezí od 30 do 150 EUR za apartmán, ve Španělsku se kauce pohybuje v rozmezí 50 - 100 EUR za apartmán, ve Francii může být kauce za apartmán placena platební kartou v rozmezí 150 - 200 EUR, v Chorvatsku a v Černé Hoře se kauce skládá většinou ve výši 50 EUR.

Pobytová taxa

Pobytová taxa a její obdoby se platí zpravidla na místě při příjezdu do ubytovacího zařízení Řecku a Španělsku - Baleárské ostrovy (Mallorca, Menorca) a tento poplatek nelze zahrnout do ceny. Při zájezdech do Chorvatska se poplatek platí již při zakoupení zájezdu v ČR nebo je zahrnut v ceně, při zájezdech do Francie se místní a pobytová taxa platí v místě pobytu nebo může být zahrnut v ceně zájezdu. V některých zemích Itálie mohou být poplatky upraveny místními vyhláškami.

Delegátské služby

V převážné většině pobytových míst Vám bude k dispozici také česky mluvící zástupce naší CK - delegát (vedoucí skupiny). Kromě toho, že bude v pobytovém místě dohlížet na hladký průběh Vašeho ubytování, jeho úkolem je spoluorganizování autobusové dopravy při cestě zpět a informování klientů o aktuální nabídce fakultativních výletů a pomoc při nepředvídaných závažných událostech. V některých ubytovacích kapacitách je delegát k dispozici denně, u jiných má několikrát týdně vypsány úřední hodiny, u řady dalších kapacit je k zastižení pouze na mobilním telefonu formou asistenční služby. Pro tyto případy budete vybaveni telefonním číslem Servis24. Toto číslo prosím nevyužívejte pro řešení běžných provozních problémů (placení záloh apod.)

Pořizování obrazových záznamů

Podle Stanoviska č. 12/2012 Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen UOOU) aktualizovaného 20.11.2017 a zveřejněného ve věstníku UOOU výplývá, že občanský zákoník upravuje pořízení a následné použití jednotlivých fotografií nebo časově omezeného obrazového nebo zvukového záznamu projevu fyzické osoby (skupiny osob) – např. jednání, schůze, kulturní, společenské, sportovní akce, pokud z příležitostně pořízených fotografií nebo záznamů nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách1 ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám kromě běžné identifikace jménem a příjmením systematicky přiřazovány další osobní údaje, jinak řečeno, pokud nedochází k jejich zpracování ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nebo čl. 4 odst. 2 GDPR.

Podle dalšího výkladu UOOU nakládání s fotografií není a priori zpracování citlivých údajů o subjektu údajů. O zpracování zvláštních kategorií osobních údajů by se jednalo až tehdy, pokud by z fotografie byly tyto údaje cíleně zpracovávány ve vztahu ke konkrétní fyzické osobě.


Poslední aktualizace 30. 12. 2018