Zákonné pojištění CK CAPRO

Zákonné pojištění CK CAPRO

Smlouva o povinném pojištění záruk pro případ úpadku cestovní kanceláře číslo 1710190009 je uzavřena ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. s: Generali pojišťovnou, a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika; IČO: 61859869; Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866. a pojištěním jsou kryté:

  • doprava z místa pobytu v zahraničí do ČR, jestli je doprava součásti zájezdu
  • zaplacená záloha nebo cena zájezdu, jestli se zájezd neuskutečnil
  • rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, jestli se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Pojištění se vztahuje na zájezdy zakoupené v termínu od 1.1.2019 do 31.12.2019 a na zájezdy prodané před účinností pojistné smlouvy, které se mají uskutečnit během trvání pojištění.

Nároky objednavatele v případě pojistné události je potřebné uplatnit na výše uvedené adrese nejpozději do 2 měsíců ode dne, v němž měl být zájezd skončen dle cestovní smlouvy.