Zákonné pojištění CK CAPRO

Zákonné pojištění CK CAPRO

Smlouva o povinném pojištění záruk pro případ úpadku cestovní kanceláře číslo 1710200006 je uzavřena ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. s Generali Českou pojišťovnou, a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956 a pojištěním jsou kryté:

  • doprava z místa pobytu v zahraničí do ČR, jestli je doprava součásti zájezdu
  • zaplacená záloha nebo cena zájezdu, jestli se zájezd neuskutečnil
  • rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu, jestli se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Pojištění se vztahuje na zájezdy zakoupené v termínu od 1.1.2020 do 31.12.2020 a na zájezdy prodané před účinností pojistné smlouvy, které se mají uskutečnit během trvání pojištění.

Nároky objednavatele v případě pojistné události je potřebné uplatnit na výše uvedené adrese nejpozději do 2 měsíců ode dne, v němž měl být zájezd skončen dle cestovní smlouvy.

Pojistka pro rok 2020 (ke stažení)