Zákonné pojištění CK CAPRO

Zákonné pojištění CK CAPRO

Smlouva o povinném pojištění záruk pro případ úpadku cestovní kanceláře číslo 1710240004 je uzavřena ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. s Generali Českou pojišťovnou, a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku ve smyslu §6 odst. 1

  • neposkytne zákazníkovi repatriaci,
  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu ebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze zčásti.

Pojištění se vztahuje na zájezdy zakoupené v termínu od 1.1.2024 do 31.12.2024

Nároky objednavatele v případě pojistné události je potřebné uplatnit na výše uvedené adrese nejpozději do 2 měsíců ode dne, v němž měl být zájezd skončen dle cestovní smlouvy.

Ke stažení: