Helena Jarkovská

Jarkovská Helena

Specializace:
Aerobní gymnastika
Profil
 • Absolventka FTVS–UK v r. 1969 - specializace sportovní a rekreační gymnastika
 • Zakladatelka a propagátorka českého aerobiku od r. 1983
 • Zakladatelka a ředitelka České školy aerobiku Heleny Jarkovské založené v r.1991 a zaregistrované jako akreditované pracoviště MŠMT ČR.
 • Prezentér firmy Reebok

Od r. 1972 pracovala v oblasti placených tělovýchovných služeb, nejprve v podniku Sportpropag ČUV ČSTV, od r. 1987-89 v TJ Tatra Smíchov. Od r. 1989 je soukromou podnikatelkou specializovanou na aerobik. Vyučovala džezgymnastiku a aerobik v Itálii, Švýcarsku, Německu. V soukromých službách zorganizovala v průběhu 10 let více než 300 odborných seminářů, 20 mezinárodních seminářů, 2 České kongresy aerobiku a 2 Českomoravské festivaly aerobiku. Na kongresech a festivalech představuje zejména absolventy České školy aerobiku. Každoročně navštěvuje světové kongresy aerobiku v zahraničí (Švýcarsko, Německo). Propaguje teoreticky a prakticky českou, vysoce hodnotnou teorii a praxi všeobecné gymnastiky, zejména pak její nový druh – aerobní gymnastiku.

 • Autorka mnoha populárně odborných publikací o rytmické gymnastice a aerobiku.
 • Autorka dvou knižních publikací “Aerobní gymnastika” a spoluautorka (s paní Zlatou Wálovou) “Gymnastika pro moderní ženu”. Obě knihy byly oceněny v nakladatelství Olympia jako nejlepší knihy roku.
 • Metodička ve Sportpropagu ČUV ČSTV se specializací - pohybová rekreace, džezgymnastika a později aerobik.
 • Autorka první videokazety – “Aerobik” vydanou Suprafonem v r. 1984 a mnoha dalších populárních a odborných videokazet, které byly vydány pro potřeby Českého svazu základní a rekreační gymnastiky v letech 1985-1989.
 • Autorka televizních programů zaměřených na různé styly gymnastických cvičení.
 • Autorka projektů “Pohybová studio gymnastiky” a “Léto cvičitelů” v letech 1984-1989.
 • Majitelka prvního Fit klubu aerobiku v Praze 7, který byl založen v r. 1990.
 • Autorka 120 dílů televizního cvičení aerobiku pro CK Fischer. Cvičení se natáčelo v Turecku a v Tunisu
 • Propagátorka nejnovějších specifických forem aerobiku, ve kterých se uplatňují posilovací gymnastická náčiní.
 • Autorka mnoha populárních a odborných článků publikovaných v různých časopisech s tématy týkající se rekreační gymnastiky a aerobiku.
 • Autorka odborných metodických dopisů pro instruktory aerobiku a odborných skript vydávaných ČŠA –“Obecné učební texty ČŠA” např. “Tvorba choreografie aerobiku”, “Posilování v aerobiku” a “Strečink a aerobik”.