Benefity

Benefity

Pravidla pro poskytování zaměstnaneckých výhod Benefity a Benefity Plus

CK CAPRO s.r.o. je smluvním partnerem společností BENEFITY a.s. (kartička), BENEFITY PLUS (objednávka i kartička), dále jen "Benefity"

  • Benefity lze uplatnit pouze na zájezdy pořádané CK CAPRO s.r.o.
  • Uplatnění Benefitů klient nahlásí před sepsáním smlouvy o zájezdu

Lze

využít na úhradu zájezdu v maximální výši 50 % ze základní ceny zájezdu CK CAPRO s.r.o..

V případě čerpání více než 50% z celkové částky bude účtován administrativní poplatek 2% v přpadě BENEFIT PLUS a 4 % v případě BENEFITY a.s

Nelze

  • využít na nákup letenky na pravidelné lince
  • využít na prodej zájezdu v akční cenové nabídce
  • využít na prodej v režimu "na vyžádání"
  • uplatnit na prodej zájezdu prostřednictvím provizního prodejce

V případě storna zájezdu ze  strany klienta lze benefity využít na storno poplatky (pokud byl benefit ve vyšší částce bude tento přeplatek vrácen zpět na Benefity), nelze vyplatit v hotovosti.

V případě storna zájezdu ze strany CK CAPRO s.r.o., budou připsané body vráceny na Benefity, nelze vyplatit v hotovosti.