Tanec mezi paragrafy

Několik otázek a odpovědí na téma právních apektů pořádání pobytů s cvičením

Rozhodl jsem se občerstvit článek, který před časem vyšel na www.aerobic.cz Marcely Macákové a od jehož vydání byla novelizována řada předpisů týkajících se problematiky pořádání zájezdů.

Mohu si jako lektorka sama pořádat tuzemský pobytový víkend se cvičením, když neprovozuji cestovní kancelář?

U pobytového víkendu se cvičením tvoří program cvičení podstatnou složku a proto je zájezdem. Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu totiž vymezuje zájezd v § 1 tak, že:

(1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc,
a) doprava,
b) ubytování,
c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.

U tuzemského víkendového pobytu se tedy jedná o kombinaci služeb b) a c).V odstavci c) je důležité slůvko „nebo“, které znamená, že podstatná složka nemusí tvořit 20% ceny zájezdu, ale stačí, když je to složka podstatná (u zájezdů s cvičením je cvičení podstatná složka)

Pokud tedy nemáte koncesi na Provozování cestovní kanceláře, pak pobytové víkendy s cvičením pořádat nesmíte.

A co když si klient jako zaplatí pobyt sám a mě zaplatí jenom jako za cvičení?

S argumentem, že se nejedná o zájezd, když si klienti zaplatí ubytování sami a lektor uspořádá pouze program cvičení, se setkávám poměrně často. Na tento případ ale pamatuje odstavec 1 § 1 zákona O cestovním ruchu, ve kterém je stanoveno, že:

Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle tohoto zákona.

Podle teorie práva platí, že právní úkony se posuzují nikoliv podle svého označení ale obsahu. A obsahem víkendového pobytu je zájezd. Stačí se podívat na nabídkové letáky.

Na živnostenském úřadu mi řekli, že pořádat víkendy s pobytem mohu i bez koncese na Provozování cestovní kanceláře

Na přepážce živnostenského úřadu mohli vycházet z neúplných informací. Živnostenský zákon se v minulosti mnohokrát změnil a všichni pracovníci nemusí ovládat všechny obory podnikání. Jsem si jist, že Vám takovou informaci nedali písemně.

Kontrolní oddělení živnostenských úřadů pak postupují striktně podle zákona o cestovním ruchu, zejména § 1, odstavec 1, písmeno c), jak již bylo popsáno v jiné otázce.

Co potřebuji k získání koncese k provozování cestovní kanceláře?

Nezbytný předpokladem pro získání licence je mít uzavřené platné pojištěním pro případ úpadku cestovní kanceláře a to po celou dobu provozování cestovní kanceláře, splacený příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří, dále pak dostatečnou kvalifikaci a praxi v oboru. Přesné podmínky se můžete dozvědět v platném znění Zákona o živnostenském podnikání nebo na místěn příslušném živnostenském úřadě, kde mívají metodické pokyny pro postup při žádosti o koncesi.

Také na internetu lze získat řadu užitečných informací.

Čeho se dopouštím, když pořádám zájezdy a nejsem cestovní kancelář?

Kdo pořádá zájezd bez příslušného oprávnění, dopouští se zpravidla těchto deliktů:

  • Neoprávněného podnikání tím, že poskytuje služby, pro jejich poskytování nemá potřebné oprávnění a zejména zákonné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
    (sankce až do 200 tis. u fyzické osoby, do 1 mil. u právnické osoby)
  • Nekalé konkurence vůči ostatním subjektům na trhu, vzhledem k tomu, že není zatížen náklady na zákonné pojištění, nemá složenou kauci u pojišťovny a nenese náklady spojené s provozem cestovní kanceláře.
  • Porušování zákona o ochraně spotřebitele. Chybí reklamační řád, všeobecné podmínky, nejsou řádně uzavírány cestovní smlouvy apod.
    (zde může být až do 3 mil. například při porušení pravidel při vyřizování reklamací nebo při chybách v reklamačním řádu, cestovních smlouvách, skutečné sankce bývají řádově nižší)
  • V případě, kdy nejsou vydávány stvrzenky o zaplacení zájezdu, může nastat konflikt se Zákonem o dani z příjmu a Zákonem o dani z přidané hodnoty.

Při případné kontrole ze strany Živnostenského úřadu, ČOI nebo Finančních úřadů může dojít k nemilému překvapení, sankce může být velmi citelná. Kontroly přicházejí zpravidla na udání nějakého nespokojeného klienta, úřady řeší i anonymní podání.

Pro klienta by mělo být výhodné, když jako lektor prodávám víkendy za menší ceny než nějaká cestovka.

Ano, na první pohled to tak vypadá, ale pravda je taková, že:
1. Zájezdy prodáváte obvykle za stejné ceny jako cestovní kanceláře, jenom nemáte náklady na pojištění a provoz cestovní kanceláře. Můžete mít proto větší zisk.
2. Klienti nemají garanci, že dostanou peníze zpět za zájezd, který se z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, například z důvodu, že zkrachujete Vy nebo hotel. Nemáte totiž zákonné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
3. Klienti se nemohou pojistit proti stornu zájezdu, například z důvodu onemocnění onemocní. Pojišťovna nepojistí zájezd, který není zájezdem.

Z toho mi vyplývá, že výhody jsou pouze na Vaší straně, ale ne na straně klienta.

Co mám dělat, když bych jako lektorka chtěla organizování pobytů legalizovat?

Zkuste se obrátit na nějakou cestovní kancelář, která se na pořádání zájezdů spojených s pohybovou aktivitou specializuje. Určitě Vám pomohou najít vhodné řešení.

Nejsou Vaše odpovědi ovlivněné tím, že stojíte v čele cestovní kanceláře?

Nejsou. V dnešní době by bylo naivní si myslet, že tendenční zaměření textu nám získá nějakou výhodu. Dnes je možné vše ověřit a konfrontovat. Nemůžeme přeci předstírat, že vedle CK CAPRO nejsou na trhu další podobně specializované cestovní kanceláře. S řadou z nich běžně spolupracujeme. Osobě přeji všem ostatním úspěch v poctivém podnikání a hodně spokojených klientů.

Vedle právních dokumentů, které tvoří podstatný podklad odpovědí, jsem čerpal z letité praxe. Velmi cenné jsou také informace od lektorů, se kterými spolupracujeme a od kterých máme poznatky o kontrolách, které absolvovali. V neposlední řadě vycházím z vlastních poznatků, protože naše CK je pravidelně kontrolována živnostenským úřadem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, pojišťovnou a dalšími orgány.

Právní předpisy v platném znění, ze kterých jsem mimo jiné čerpal:
Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Štítky:
  • Právo
Zpět