Stanovisko k vyhlášení stavu nouze

Vyhlášením stavu nouze jsme se dostali do zcela mimořádné situace.

Milé klientky, milí klienti,

úvodem bych ráda poděkovala jménem svým i jménem svých kolegů za četné výrazy podpory z vašich řad.

Usnesením vlády ČR 12. 3. 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic byl vyhlášen stav nouze. Doplněním tohoto usnesení ze dne 13.3. a plošným uzavřením hranic dochází ke znemožnění realizace zájezdů a pobytů do zahraničí po dobu jeho platnosti. Dalším opatřením z 15.3. bylo zakázáno i poskytování ubytovacích služeb na území ČR.

Tato opatření zcela zabraňují zákazníkům cestovních kanceláří a agentur v čerpání sjednaných služeb zcela mimo vůli cestovních kanceláří a agentur. Vyhlášením stavu nouze se činnost cestovních kanceláří a agentur dostává mimo platný právní rámec, kdy na smluvní vztahy nelze nahlížet běžným způsobem. Příslušná legislativa řešící tuto situaci musí být dopracována.

V souladu se stanoviskem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur doporučujeme klientům vyčkat se stornováním zájezdů, protože opatření mohou brzy odeznít. V současné situaci bychom museli stornovací poplatek navýšit o skutečně vzniklé náklady. U některých termínů skutečně vzniklé náklady již teď přesahují polovinu sjednané ceny zájezdu. Máme odeslané zálohy operátorům, ubytovatelům a leteckým společnostem. Vše řešíme individuálně a prosíme Vás o trpělivost.

Věřím, že se naše země z nepříjemné situace brzy dostane, abychom se mohli vrátit do normálního režimu.

Děkuji za pochopení

Iveta Zímová
CK CAPRO

Zpět