Ochranné opatření MZ - výjimka pro klienty cestovních kanceláří

Komentář k opatření ministerstva zdravotnictví z 1.2. s účinností od 5.2.2021

Ministerstvo zdravotnictví dne 1.2.2021 vydalo Ochranné opatření s účinností od 5.2.2021, ve kterém mimo jiné ukládá cestujícím z rizikových zemí podrobit se testu ještě před návratem. Po prostudování přesného textu jsme zjistili, že opatření se nevztahuje na klienty cestovních kanceláří.

Kompletní dokument je ke stažení:

Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-České-republiky-s-účinností-od-5.-2.-2021-do-odvolání

 

Stránka ministerstva zdravotnictví k tématu překračování státní hranice ČR:

https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-5-2-2021-do-odvolani/

(verze z 1.2.2021)

https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-5-2-2021-do-odvolani/

(verze z 3.2.2021)

 

Zpět